Oslo Audio Society
Nyheter | Tester | Vi har besøkt | OAS Anlegg | Om oss | Kontakt
   
  05.10.2010
Aura Fidelity
 
   
   

 

OAS har vært på besøk hos Joachim Fragoso i hans verksted på Rud i Bærum. Her driver han enmannsbedriften Aura Fidelity.  Det ble en interessant og lærerik kveld med mange diskusjoner om teknikk og fysiske lover. Lokalet bidro dessverre til at forsterkerne ikke helt fikk vist hva de kan prestere.

Første gang jeg traff Joachim Fragoso var for omlag tyve år siden da han drev et lite radio-TV verksted på Nesøya i Asker.  I lokalet var det et hav av utstyr og et salig rot.  Midt oppe i dette satt en kar travelt opptatt med loddebolt og diverse måleutstyr.  Rommet var fylt av massiv lyd som strømmet ut av et par gedigne Infinity høyttalere. Besøket endte med at jeg dagen etter leverte inn min Electrocompaniet AW 100 for oppgradering. Forsterkeren jeg uken etter fikk tilbake var ikke til å kjenne igjen, og jeg må innrømme at dette var en slags døråpner til hifi-verdenen for meg.

Mye har skjedd siden den gang. Joachim fikk etter hvert så mye å gjøre at han måtte se seg om etter nye lokaler.  I mange år drev han en  hifi- og bilstereoforretning i Sandvika, samtidig reparerte og modifiserte han forsterkere på bakrommet. Parallelt jobbet han med utvilkling av en egenkonstruert forsterker.  Flere vil nok huske disse forsterkerne med chassis i tre, levert av en møbelsnekker.  Mange stusset nok over disse kreasjonene, men de som tok seg tid til å prøvelytte ble ofte mektig imponert.

De positive tilbakemeldingene gjorde nok sitt til at Joachim sommeren 2008 solgte forretningen i Sandvika til Tor Aamodt (Lyric Hi-Fi) for å satse fullt og helt på forsterkerproduksjon. 

Han etablerte seg i et lite industrilokale på Rud i Bærum og startet selskapet Aura Fidelity. I løpet av de to årene som har gått siden den gang har han lansert ikke mindre enn fire forsterkere: Aura Integra, Aura Grande Integra, Aura Pre-amp Deriva og effektforsterkeren Aura Power Amplifier Dual Mono.  Sistnevnte leveres i to versjoner, Silver- og Gold Edition.

De av oss som tok turen til Rud denne kvelden fikk en grundig innføring i Joachims designfilosofi og hans kompromissløse måte å bygge forsterkere på.  Vi fikk vite at kravet til presisjon gjør at han ikke kan benytte maskinell eller automatisert produksjon. Mesteparten av forsterkerne er således håndarbeid utført av konstruktøren selv. Ærlighet gjelder også valg av materialer. Her finnes ikke billige eller raske løsninger, ingen plastknapper eller ferdigproduserte kjøleribber.  Dette freses ut av massive aluminiumsblokker hos en leverandør i Horten.

Hva skiller så Auraforsterkerne fra andre forsterkere i high-end segmentet?

Flere av oss hadde nok litt problemer med å følge med i Joachims lange avhandling omkring dette.  Essensen koker imidlertid ned til at dette er multicelleforsterkere med åtte separate uavhengige kretser. Disse blir hver blir forsynt med like mengder signal og energi fra strømforsyningen.  Signalet fra de 2x8 individuelle kretsene, en for hver halvperiode (+ og -) per kanal møtes først ved høyttalerutgangene. I følge Joachim er resultatet av dette at forsterkeren tilfører like mengder energi til hele signalspekteret, og ivaretar detaljene i lydgjengivelsen ned til 10 milli Ampér på en langt bedre måte enn andre forsterkere. Resultatet er at småsignalene ivaretas bedre med tanke på detaljeringsgrad enn forsterkere som forsterker signalet suksessivt fra transistor til transistor. Joachim hevder da at mikrodetaljene smøres ut og blir borte underveis. (Electronic Fog)

Vi ble vist hans egenkonstruerte Medusa kobling av strømforsyning og fikk en innføring i Ballistic oppbygging av forsterkerkretsene som han har søkt patent på.  De som ønsker å gå dypere i denne materien oppfordres til å gå inn på Auras nettsider www.aura-fidelity.no eller ta kontakt med Joachim direkte.  Han svarer sikkert villig vekk på det dere måtte lure på og mer til.

Hva så med lyden?  Er det virkelig slik det står i brosjyren at disse forsterkerne formidler ”et hav av mikrodetaljer du aldri har hørt, slik at disse fremstår som helstøpte instrumenter og klanger”? 

Basert på de inntrykkene jeg selv sitter igjen med og tilbakemelding fra andre medlemmer er det vanskelig å svare et klart ja på dette.  Årsaken ligger i at utstyret ble demonstrert i samme rom som produksjonen foregår, og at dette lokalet ikke var videre godt egnet til å lytte på musikk.  Lyden bar tydelig preg av refleksjoner fra vegger og tak og det var tidvis vanskelig å lytte gjennom alle resonansene.Når det er sagt er det også riktig å påpeke at forsterkerne avslørte helt åpenbare kvaliteter.
Her var dynamikk og krefter i rikt monn, og lydgjengivelsen ga klare budskap om god oppløsning og riktig energi i forhold til instrumentene og stemmenes fysiske kropp. Alt fra hva som lå langt bak til lenger fremme i lydbildet samt mikrodetaljer forelå på en naturlig måte.  Liveplaten til Antonio Forcione som ble spilt er et godt eksempel på dette.  Her kom fylde, detaljeringsgrad og dynamikk tydelig frem. Flere av oss ble nok sittende og lure på hvordan disse forsterkerne ville fungere i hjemlige omgivelser i kombinasjon med utstyr vi kjenner.

Avslutningsvis fikk vi vite litt om fremtidige planer.  En DA-konverter er allerede på tegnebrettet og snart klar for produksjon. Planene om monoblokker formet som 75 cm høye søyler bidro til at flere av de fremmøtte allerede har meldt sin interesse for hjemlån.

Alt i alt var dette besøket en spennende tur i Hi-Fiens grenseland.  Joachims smittende entusiasme og kompromissløshet i forhold til konstruksjon er imponerende.  Det er vanskelig og ikke være enig i hans poeng om at gode forsterkere rett og slett ikke kan skrues sammen av roboter, men dreier seg om nitidig håndarbeid og perfeksjon.  Plassert i et dedikert lytterom hvor de akustiske forholdene ligger til rette blir vi ikke overrasket om Auraforsterkerne kan matche de beste som finnes på markedet i sine respektive prisklasser.

Utstyret det ble lyttet til:

CD-spiller: Marantz SA15S2 Reference SACD - CD
Preamp: Aura Deriva
Effektforsterker: Aura Power amp, 2x250W
Signalkabler: Monster int 400
Høyttalerkabler: Kimber 8 TC
Høyttalere: Vienna Acoustics Beethoven

 

 -Morten G.


 
       


Om OAS

Oas er en uavhengig Hi-Fi Klubb.
Vi teller nå 28 medlemmer. Vi møtes jevnlig og besøker messer,
butikker, medlemmer
og tester utstyr.


Les mer


OAS anlegg


Andrè
Jan Terje

Andrè
Andrè

Eivind
Eivind

KW
KW

Roy
Roy

Lars
Lars

Tor
Tor

Kjetil
Kjetil

Morten
Morten

Tom
Tom


Copyright © Oslo Audio Society 2010