Sommerfest og årsmøte 2. juni

Årets sommerfest avholdes hos Bjørn Bråthen i Lillehagveien 65, Bærum, lørdag den 2. juni.

Årsmøtet vil også bli avholdt samtidig med sommerfesten. Årsmøte og sommerfesten starter kl 17.

Påmelding sendes til Bjørn på braathen@cyrusross.no