Hjemme hos Roy

Roy åpnet sine dører og laget hjemmelaget pizza til en gjeng karer sultne på både godlyd og god mat. Roy er uten tvil «Doxa mannen» i klubben, og hadde siden sist endret plasseringen til anlegget, pluss gjort noen endringer i signalkjeden. Det låt svært musikalsk, luftig og naturlig oppløst, med overraskende dynamikk og kapasitet. Doxa sin filosofi bygger på minimalisme og kort signalkjede, og det er lett å høre hvorfor hjemme hos Roy!

Takk for oss!