Om OAS

Oslo Audio Society fikk sitt navn tidlig på nitti tallet. Gamle lister viser aktiviteter i 1993 med ca. 30 medlemmer. Det kan virke som klubben “forsvant” etter få år og vi har ingen dokumentasjon på aktiviteter etter 1994.

Tidlig i 2001 tok imidlertid Kjetil Thorsen “Number one” et initiativ på gamle Audio’s debattsider og samlet til møte for å danne ny klubb.
Første mars 2001 ble det avholdt et første møte på GREI CAFÉ nede på kaia i Oslo. En skikkelig respatex-bule med billig øl og ikkeno’ lyd. Blandt de fremmøtte var bl.a. Per fra Audio, Solhaug fra Acoustic Art, meg selv, Kjetil og KW. Det ble en hyggelig kveld og iveren var stor etter å komme igang.

Senhøstes 2001 ble det avholdt “årsmøte” og klubben fikk sine vedtekter og aktivitetsplan.
I mangel på alternativer, tok Morten roret og var klubbens leder fram til årsmøtet 2005, der han overlot roret til Tom . Som igjen overlot roret til André i 2007. Eivind overtok roret som formann fra og med 2012, og deretter kom Roy Ervin inn.

Klubben teller i dag 37 aktive medlemmer. Vi innførte medlemskontingent i 2003 som per i dag er kr 250,-. Vår formålsparagraf er enkel, men spesifiserer bl.a at det er et krav for medlemskap at søker er amatør innenfor den kommersiele HiFi verden. Vi har også satt et tak på antall medlemmer i klubben, da det blir for uhåndterlig med for mange, og på de fleste arrangement vi har er det max plass til 10-15 stykker.

Klubben har en klubbkomite på seks medlemmer, som i dag består av Rudi, Lars, Egil, Tor, Ståle og Hans Christian, med Rudi som formann.