Om OAS

Om_Oas_01

Oslo Audio Society fikk sitt navn tidlig på nitti tallet. Gamle lister viser aktiviteter i 1993 med ca. 30 medlemmer. Det kan virke som klubben “forsvant” etter få år og vi har ingen dokumentasjon på aktiviteter etter 1994.

Tidlig i 2001 tok imidlertid Kjetil Thorsen “Number one” et initiativ på gamle Audio’s debattsider og samlet til møte for å danne ny klubb.
Første mars 2001 ble det avholdt et første møte på GREI CAFÉ nede på kaia i Oslo. En skikkelig respatex-bule med billig øl og ikkeno’ lyd. Blandt de fremmøtte var bl.a. Per fra Audio, Solhaug fra Acoustic Art, meg selv, Kjetil og KW. Det ble en hyggelig kveld og iveren var stor etter å komme igang.

 

Senhøstes 2001 ble det avholdt “årsmøte” og klubben fikk sine vedtekter og aktivitetsplan.
I mangel på alternativer, tok Morten roret og var klubbens leder fram til årsmøtet 2005, der han overlot roret til Tom . Som igjen overlot roret til André i 2007. Eivind overtok roret som formann fra og med 2012.

Klubben teller i dag 37 aktive medlemmer. Vi innførte medlemskontingent i 2003 som per i dag er kr 250,-. Vår formålsparagraf er enkel, men spesifiserer bl.a at det er et krav for medlemskap at søker er amatør innenfor den kommersiele HiFi verden. Vi har også satt et tak på antall medlemmer i klubben, da det blir for uhåndterlig med for mange, og på de fleste arrangement vi har er det max plass til 10-15 stykker.

Klubben har en klubbkomite på fem medlemmer som i dag består av Eivind, Roy Ervin, KW, Bjørn og Roy. med Eivin som formann.

Oas på tur

Vi samles forsøksvis 1 gang per måned. Aktivitetene er en blanding av “hjemme hos” og besøk hos leverandører, forhandlere, fabrikanter, messer osv.
Vi har blant annet besøkt Lyric, OHFC, Norsk Lyd og Bilde, HiFi Guiden, Asker HiFi Galleri og SEAS. Vi har besøkt Terje Fjeldvig hjemme for presentasjon av Geir Fredriksen og Leif Erntsens produkter, samt vært på besøk hos Knut Vadseth.

Vi følger godt med på avvikling av messer rundt om i Norge (og da spesielt Horten messa hvor vi er i 2 dager m/overnatting) men også på messer utenlands. Hjemme besøk er likevel den mest vanlige aktivitet og vi har stadig hyggelige samlinger rundt om i Oslo. Disse samlingene setter som regel dype spor etter seg. De obligatoriske rapportene vi i fellesskap skriver påpeker ofte svakheter og tweakemuligheter i anlegget og oppgraderinger følger ofte i kjølvannet.

Oas tester

Vi opplever også at mindre norske produsenter sender sine produkter til oss for “test” og utprøving. Mange av bl.a. Infinite Resolution og PM Audio’s kabler har blitt grundig sjekket ut av oss.

Viktigst for mange er likevel miljøet og samværet. De fleste synes nok det er mye moro på samlingene våre. Vennskap knyttes og likesinnede treffes ofte på tvers av klubb arrangementene. Etterhvert blir det mer som en stor vennegjeng.

Julebord

Fast avslutning på HiFi året er samling på TEDDY’s Softbar i Brugata kl 11.00 rett før jul. Rakfisk og pils til frokost er nok ikke standard for alle HiFi klubber, selv om det er lørdag. Julebordet pleier og vare ut i de sene nattetimer…

OAS Årsmøte

Årsmøte kommer som regel i Jan-februar

Leave a Reply

Your email will not be published. Name and Email fields are required.